Het gebouw

Het museum is gevestigd in het ‘Huis met den Lindeboom’, een voormalig 18e eeuws redershuis. Veel van de oorspronkelijke details zijn door vroegere verbouwingen verloren gegaan. In 2014/2015 is het oude gebouw gerestaureerd en is op het achterliggende terrein nieuwbouw gepleegd. Het huidige museumgebouw is een samenstelling van het redershuis, een voormalig kantoorpand en pakhuis van de verdwenen haringhandel Warmelo & van der Drift en nieuwbouw. De verschillende stijlkenmerken zijn door het gehele gebouw heen terug te vinden. Het geheel is uitgevoerd onder leiding van Houdijk Architecten in Vlaardingen.

De basis van de collectie werd gelegd door een schenking van Mr. Simon van Gijn in 1911 en de in 1958 opgeheven Oudheidkamer en Visscherijmuseum. Door middel van aankoop, bruiklenen en schenkingen is de collectie in de jaren daarna uitgebreid.