Afscheid van 2017

donderdag 7 december 2017

En zo zijn we al weer bij de laatste Museum Vlaardingen Nieuwsbrief van 2017 beland. In de eerste plaats applaus voor Sjaak van ’t Wout, want hij heeft onvermoeibaar iedereen een jaar lang opgejut om op tijd nieuws aan te dragen. Iedereen die een tekst heeft bijgedragen, wordt natuurlijk ook hartelijk bedankt. Het is een mooie serie nieuwsbrieven geworden, deze jaargang 2017.

Dat de medewerkers van Museum Vlaardingen, in welke hoedanigheid dan ook, in dit roerige jaar dat zo vaak weinig houvast gaf, toch het museum open konden houden en bezoekers konden ontvangen met mooie tentoonstellingen en leuke activiteiten, is een algemeen compliment waard.

Dit is mijn laatste bijdrage als museumdirecteur, mijn interim-periode sluit ik hiermee af. Het was een bijzonder jaar. Wat 2018 voor Museum Vlaardingen gaat brengen weten we nog niet, maar ik wens het museum en iedereen die er bij betrokken is alle goeds voor een mooie en stabiele toekomst.

Jeanne Hogenboom, directeur a.i. Museum Vlaardingen