Het topstuk van John Boere

Natuurgetrouw beeld van de werkzaamheden

zaterdag 16 september 2017

John is sinds 4 jaar verbonden met Museum Vlaardingen. Als bestuurslid van de Vrienden van het Museum, als regelneef bij het binnenhalen van de nieuwe haring met de Balder en medewerker bij de Joon. Tevens vertegenwoordiger op evenementen van alles wat het Museum en de Balder en de Joon en de ‘Vrienden’  te bieden hebben en medeorganisator van activiteiten zoals het breien en “We love Museum Vlaardingen”.  Kortom een bijzonder actieve pensionado die verschrikkelijk veel plezier heeft in het vrijwilligersbestaan.   

De keuze van het topstuk was pittig omdat John koos voor het topstuk dat Marianne van Herp eerder al had gekozen, namelijk het model van de VL2. Het verhaal van Marianne staat in Nieuwsbrief 2/2017, alsmede de historische achtergrond waarom het model werd vervaardigd en de wereld over reisde.

 

John heeft voor dit topstuk gekozen vanwege zijn fascinatie voor de verbeelding van alles wat aan boord van de zeillogger gebeurt. Hij kent in het museum geen mooier object dan de VL2. De vervaardiger van het model heeft bijzonder natuurgetrouw het complete werkproces aan boord van een zeillogger neergezet.

De schipper die leiding geeft, de mannen aan de kaapstander, de vissers die de netten binnentrekken en uitschudden boven de bakken. Half op het dek en in het ruim een ventje die de vis naar het ruim transporteert om schoongemaakt en verpakt te worden in de tonnen door bemanningsleden die je niet ziet maar die er wel zijn.  Alles en iedereen werkt samen om een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken, zoals een rijke vangst onder een gelukkige schipper. 

John ziet hierin een metafoor van de manier waarop organisaties functioneren of dat zouden moeten doen.  

 Naast deze bespiegeling van het proces heeft John bewondering voor de bemanning die onder barre omstandigheden weken op zee bivakkeerde. Geen privacy in de zeer beperkte leefruimte zoals deze in werkelijkheid ook op de Balder te zien is. Nauwelijks ruimte voor de meest basale hygiënische verzorgingshandelingen. Zelfs het jezelf ontlasten op een plank in het gangboord bleek een risicovolle, soms levensgevaarlijke, bezigheid. De vis werd duur betaald.

De VL2 is ook te zien op het schilderij van de rederij IJzermans wat naast het model hangt.  Deze rooms katholieke reder had een bemanning in dienst van rooms katholieke en gereformeerde vissersmannen; een vermenging van religies die in die tijd aan wal nog bijna ondenkbaar was.

Uit verhalen van Marianne en John komt het model van de VL 2 naar voren als een top-topstuk van Museum Vlaardingen.