Samenwerking

Samenwerkende partners in het Erfgoed Lab op dit moment zijn; de gemeentelijke Archeologische Dienst, het Stadsarchief, AWN Helinium, de Historische Vereniging Vlaardingen en de Stichting Federatie Broekpolder. Ook bestaat er een samenwerking met het Streekmuseum Jan Anderson
Andere verenigingen en instanties met interesse tot samenwerking worden opgeroepen zich te melden via  info@museumvlaardingen.nl