Krijg de kleren!

Klederdrachtprenten van Bing & Braet van Holland en Zeeland

zaterdag 22 september 2018

Vanaf 1849 verscheen in veertien afleveringen bij uitgeverij Frans Buffa en Zonen te Amsterdam het plaatwerk Nederlandsche kleederdragten en zeden en gebruiken naar de natuur geteekend door Valentyn Bing en Braet von Ueberfeldt. Elke aflevering bevatte vier litho’s met een beschrijving in het Nederlands en Frans. Met twee afleveringen per jaar was de serie in 1857 compleet. Men kon in dat jaar ook de complete uitgave kopen voor ƒ 56,00.

Aan de prenten (litho’s) door Desguerrois & Co. of R. de Vries jr. lagen aquarellen ten grondslag, vervaardigd door de tekenaars Valentijn Bing (1812-1895) en Jan Braet von Überfeldt (1907- 1894). De bij de prenten behorende kostuumbeschrijvingen worden door deskundigen als J. Duyvetter heel betrouwbaar geacht. Het documentaire belang van de aquarellen ligt in de juiste weergave van de kleuren, zo belangrijk bij klederdrachten, bijvoorbeeld om de vele graden tussen in de rouw en uit de rouw aan te geven. Bij de litho’s, die met de hand zijn ingekleurd, schiet de kleurenweergave wel eens tekort.

In de tentoonstelling wordt de helft van de 56 prenten getoond: 28 prenten die betrekking hebben op Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Men vindt daar klederdrachten van vissers, boeren en burgers, waarbij dikwijls een beroepsbezigheid is uitgebeeld.

De expositie duurt van 27 september tot 7 december 2018.