Lezing: Over de ‘gewone’ Nederlandse zeeman in de 18e eeuw.

woensdag 17 januari 2018

In 2016 publiceerde prof. dr. Jaap Bruijn, emeritus hoogleraar Zeegeschiedenis te Leiden, een alom geprezen boek onder de treffende titel ‘Zeegang’. Het gaat niet over admiraals en zeeslagen, maar over de gewone zeevarenden in de 18e eeuw. De bemanningen bestonden overigens niet alleen uit Nederlanders, ook veel buitenlanders monsterden aan.

Hoe werkten en leefden ze aan boord en wat vond het thuisfront daarvan? Hoe kwamen ze in de zeevaart terecht? Er waren vele maritieme takken van bedrijf: oorlogsschepen en Oost-Indiëvaarders, de koopvaardij (Europese en Atlantische vaart), walvisvaart en visserij.

Op zondag 18 februari 2018 geeft Jaap Bruijn een lezing over dit thema in de theaterhal van Museum Vlaardingen. De Vlaardingse zeeman krijgt daarin ook aandacht.

Inloop vanaf 13.30 uur, lezing 14.00-15.00 uur. Kosten € 7,50 (incl. entrée museum, koffie/thee, drankje na de lezing). I.v.m. catering graag aanmelden op email n.ruijs@museumvlaardingen.nl of tel. 010-4348722.