Vlaardingen Vooruit!

dinsdag 1 augustus 2017

Stel een willekeurige Vlaardinger de volgende vraag: wat is Vlaardingen voor een stad? Hoe ziet zij er nu en in de toekomst uit? Wat vind je van Vlaardingen? Wat is de Vlaardingse identiteit?

In de vaste expositie ‘Vlaardingen Vooruit’ maakt de bezoeker kennis met de historische ontwikkelingen die hebben geleid tot de stad zoals die er heden ten dage uitziet. De bezoeker neemt deel aan de discussie over hoe de stad leefbaar te maken en te behouden voor de toekomst.

Vlaardingen verandert kort na de Tweede Wereldoorlog ingrijpend van karakter. Niet omdat er in de stad veel verwoest is: de materiële schade van de oorlog valt in Vlaardingen wel mee. De neergang van de visserij en aanverwante bedrijvigheid valt echter samen met de opkomst van een zeer snel groeiende industrie. Nieuwe woonwijken, winkelcentra, recreatiegebieden, sportfaciliteiten en industrieterreinen veranderen de stad voorgoed. In deze periode van wederopbouw heeft Vlaardingen het zo goed voor elkaar, dat heel Nederland naar Vlaardingen kijkt als voorbeeld van hoe het moet. Burgemeester Heusdens krijgt veel voor elkaar, zoals de Benelux-tunnel (die zonder hem, als hij er al gekomen was, veel later was open gegaan). Rotterdamse bedrijven mogen op Vlaardingse grond woningen bouwen voor hun werknemers. Dat krijgt hij bijvoorbeeld voor elkaar bij de BPM en de Calltex. Historische films tonen hoe men in die jaren de komst van de eerste "menselijke pakhuizen" (flats) beleefde. Welvaart en economische groei hebben een prijs. De vervuiling in en om Vlaardingen neemt in de loop van de jaren ernstig toe. Op sommige dagen is het niet raadzaam de witte was buiten te hangen. Vlaardingen komt te boek te staan als 'stinkstad'. Vlaardingen wordt nu ook de stad waar het milieu-activisme snel groeit en breed gedragen wordt. Kleine milieu-initiatieven groeien uit tot een sterke milieubeweging. De discussie die dit oproept verandert de rol van de burger. Inspraak en medezeggenschap worden langzaam een geaccepteerd verschijnsel. Zo wordt Vlaardingen in relatief korte tijd een groene stad.