Educatie

Voor het onderwijs ruimen wij graag een apart plekje in in Museum Vlaardingen. Per jaar ontvangen wij vele scholieren, meest uit het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Wij werken daarbij samen met verschillende partners in Vlaardingen, zoals KADE40 en het Stadsarchief, maar natuurlijk ook met de mensen van museumschip VL 92 Balder, gelegen aan de kade bij het museum.

Het museum overlegt graag met het onderwijs en maakt zonodig lessen of pakketten op maat. Het museum biedt archeologie, jagers en verzamelaars (de grootste boomstamkano van Nederland!), ridders uit de middeleeuwen tijdens de Slag bij Vlaardingen 1018, zeelieden, ambachtslui en rijke stinkerds uit de vroegmoderne tijd, vissers en zo voort. Vergeet het recente verleden ook niet: de komst van de eerste flats en immigranten, het ontstaan van de milieuproblematiek, de komst van de overslaghaven.... Stel gerust vragen via 010-4348722, of per mail, info@museumvlaardingen.nl

Voor scholen is de entree van de scholieren zelf gratis; een rondleider of begeleider betaalt € 25,- per 15 kinderen. Van te voren aanmelden wordt op prijs gesteld.

Naast de archeologische presentaties in het museum is in Vlaardingen nog veel meer archeologie in Vlaardingen te vinden. Denk bijvoorbeeld aan het Archeologisch depot van de gemeente Vlaardingen of het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder. Educatief Archeologisch Erf Broekpolder / Vlaardingencultuurhuis