Goud uit water

woensdag 19 juli 2017

In de vaste expositie ‘Goud uit water. Leven als een reder in de 18e eeuw’ maakt de bezoeker kennis met het leven in de 18e, de ‘Gouden’ eeuw van Vlaardingen, gezien en beleefd vanuit de ogen van de Vlaardingse redersfamilie Van der Linden.
De expositie wil bewerkstelligen dat de bezoeker inzicht krijgt hoe in die tijd in een kleine Hollandse maritieme stad de elite woonde, leefde en werkte door kennis te maken met de rijkste ingezetene, Abraham van der Linden, zijn vrouw Agneta en....hun dienstmeid. Deze expositie is gehuisvest in het Huis De Lindeboom, een voornaam redershuis gebouwd in 1742 en recent gerestaureerd.

Abraham van der Linden (1684-1767) en zijn vrouw Agneta van Reewijk (1696-1787) staan aan het hoofd van een bloeiend bedrijf. Vlaardingen gaat het in de 18e eeuw voor de wind. Het geld wordt verdiend op en uit het water. Van der Linden is een reder, voornamelijk betrokken bij de haringvisserij. Maar niet alleen dat: hij spreidt het risico. Reders hebben belangen en aandelen in schepen. Zij hebben zelden een geheel schip in bezit. Bovendien zorgt hij voor belangen in de bedrijvigheid die de visserij ondersteunt. Er wordt door hem en zijn vrouw goed verdiend aan haringvisserij, walvisvaart, binnenvaart, de Lijnbaan, het Taanhuis en het Leverhuis. Deze bedrijvigheid brengt een uitgebreide en ingewikkelde administratie met zich mee. De contacten strekken zich tot ver in het buitenland uit.