Vondsten uit de delta

dinsdag 1 augustus 2017

De museumbezoeker maakt in de vaste expositie op de bovenste verdieping van de nieuwbouw kennis met de vroegste, oudste en toekomstige bewoners van de delta die, door de eeuwen heen, het landschap zodanig wisten en weten te bewerken dat permanente en duurzame bewoning mogelijk was, is en blijft.

Vlaardingen heeft een van de rijkste pre-romeinse collecties in Nederland. Tot die collecties behoren een aantal iconische en zeer grote voorwerpen, zoals de boomstamkano uit 683 v. Chr. Deze rijke collectie is een gevolg van het feit dat Vlaardingen behoort tot de oudst bewoonde gebieden van Nederland, terwijl tegelijkertijd de grote stadsvernieuwing en infrastructurele projecten in de 20ste eeuw hebben geleid tot veel archeologische activiteiten en vondsten. De tentoonstelling opgebouwd rond deze vondsten: het zijn de verhalen van de mensen die de vondsten hebben gedaan, het onderzoek hebben begeleid en oog in oog stonden met de overblijfselen van het leven in de deze delta van hun voorouders, tot 5000 jaar terug. Daarbij zijn verhalen van gewone mensen, zoals de twee jongetjes - inmiddels volwassen mannen - die het skelet van de Krabbeplasman hebben gevonden. De Krabbeplasman, gereconstrueerd door Mary d'Hollosy, die Aaf Brandt Corstius in 2007 zo intrigeerde, dat zij voor de onthulling ervan naar Vlaardingen kwam. Toen zij hoorde, dat het kuiltje in zijn kin leek op Kirk Douglas, was zij wel enigszins teleurgesteld dat hij voor het overige niet zo op Kirk Douglas leek. Vervolgens ging zij naar de w.c. en "Daar keek ik in de spiegel. En zag de Krabbeplasvrouw". (Aaf Brandt Corstius, NRC Next, 12 Juni 2007). Kom ook eens kijken....en als u uitgekeken bent op de Krabbeplasman, breng dan eens een bezoek aan de vitrine met de Middeleeuwse boomstamkistman!

In dit thema staan de boomstamkano, de klepduiker, de krabbeplasman, een vloedsteen, een vuurstenen bijl en de boomstamkist man centraal. De boomstamkano van 10,6 meter uit de IJzertijd is een echte blikvanger, opgesteld in de terrazzohal van het oude gebouw.