Zeillogger Balder

VL 92 Balder

Museum Vlaardingen beschikt over een historische zeillogger genaamd VL 92 Balder. De Balder is in 1912 gebouwd op de scheepswerf van A. de Jong in Vlaardingen. Het schip is jarenlang gebruikt als vissersschip voor de haringvisserij. Van 1962 tot 1976 deed het schip dienst als onderwijsschip voor de Visserijschool in Scheveningen. In 1976 kocht het Scheepvaartmuseum in Amsterdam het aan. Een ingrijpende verbouwing volgde waarbij de logger zoveel mogelijk in originele staat werd teruggebracht. In 2006 kreeg Museum Vlaardingen het schip in eigendom.  De Balder heeft een geklonken stalen casco en dek. Het dek is voorzien van een houten afwerklaag en ingericht met voor de visserij specifieke attributen. Op het achterschip bevindt zich de sloep en achterkajuit. Op het voorschip is het vooronder (bemanningsverblijf) met kombuis en kooien.

Op 7 december 2013 vertrok het schip naar scheepswerf Boxce in Delft voor een grondige restauratie. Het schip werd eind januari 2015 weer verwelkomd in Vlaardingen. De afwerking van de binnenruimtes vindt plaats aan de Westhavenkade. Hier is een groot aantal enthousiaste vrijwilligers bij betrokken.

Voor meer informatie zie www.zeilloggerbalder.nl. Op vertoon van een toegangstocket van het museum, kan de Balder kosteloos worden bezocht. Groepsbezoeken kunnen gereserveerd worden via info@museumvlaardingen.nl.