Schenking_banner

ANBI

Giften doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Alle stichtingen en verenigingen verbonden aan Museum Vlaardingen hebben de status van culturele ANBI. Dit betekent dat fiscaal aantrekkelijke donaties kunnen worden gedaan. Zie voor uitleg over ANBI en belastingen: Doneren.

 

Stichting Het Vlaardings Museum   (Museum Vlaardingen ) 

Bankrekening nr. : NL20 INGB 0004 3374 03

Stichting Fonds Museum Vlaardingen, Maasland

Bankrekening nr. : NL28 ABNA 0445 1997 92

Stichting Zeillogger Balder, Vlaardingen

Bankrekening nr. : NL84 ABNA 0551907223

Vrienden van Museum Vlaardingen

Bankrekening nr: NL11 RABO  0395 6159 09

Jaarrekeningen 2017

Stichting Fonds Museum Vlaardingen, Maasland

Stichting Zeillogger Balder, Vlaardingen

Stichting Het Vlaardings Museum   (Museum Vlaardingen )  

Jaarrekeningen 2016

Stichting Het Vlaardings Museum met financiële verantwoording  (Museum Vlaardingen )                                    
Stichting Fonds Museum Vlaardingen, Maasland
Stichting Zeillogger Balder, Vlaardingen (zie website)
Vrienden van Museum Vlaardingen (Word document)