Donneren_Banner

Doneren

Een geldbedrag aan het museum schenken?

Naast de gemeentelijke subsidie bestaat het museum bij de gratie van schenkingen van particulieren, bedrijven en sponsoren. Een gift komt geheel ten goede aan het museum en het behoud van ons gemeenschappelijk erfgoed. Door de ANBI status is particulier schenken aan het museum bovendien fiscaal aantrekkelijk.

Dankzij de Geefwet die op 1 januari 2012 van kracht ging, kunen particulieren 125% van een gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Als bijvoorbeeld € 100,- wordt geschonken, dan bedraagt de aftrek € 125,-. Als de schenker in het 52% tarief valt, kost de gift van € 100,- slechts € 35,-. Het maximaal aftrekbare bedrag is € 1.250,00. Bij een eenmalige schenking geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen en een maximum van 10%. Bij een periodieke schenking gelden deze drempels niet. Bij een lijfrenteschenking van minimaal vijf jaar is deze volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Periodieke schenkingen vanaf € 250 worden vastgelegd in een overeenkomst die speciaal door de Belastingdienst is opgemaakt.

Zie ook de Website van de Belastingdienst

Rekeningnummer

U steunt het museum door een gift over te maken op rekening  NL20 INGB 0004 3374 03 ten name van Stichting Het Vlaardings Museum.

Of verbind uw naam aan het museum en plaats hem op de Maatjeswand. Voor meer informatie zie Maatjeswand.