Donneren_Banner

Doneren

Een geldbedrag aan het museum schenken?

Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn van groot belang voor Museum Vlaardingen. Het museum heeft de ANBI- status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften en erfstellingen ten gunste van het museum zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. U kunt het museum steunen door een eenmalige of een periodieke schenking. 

Een eenmalige schenking is eenvoudig door uw bijdrage over te maken op NL20 INGB 0004 3374 03, ten name van Stichting Het Vlaardings Museum. Of u scant onderstaande QR code om een eenmalige gift te doen. Het bedrag kunt u zelf aanpassen:

qr code

Zie ook de Website van de Belastingdienst