Doneren

Een geldbedrag aan het museum schenken?

Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn van groot belang voor Museum Vlaardingen. Het museum heeft de ANBI- status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften en erfstellingen ten gunste van het museum zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. U kunt het museum steunen door een eenmalige of een periodieke schenking. Maar ook schenking van een bijzonder kunstvoorwerp behoort tot de mogelijkheden. Ook op de langere termijn kunt u een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het opnemen van Museum Vlaardingen in uw testament.

Zie ook de Website van de Belastingdienst

Rekeningnummer

U steunt het museum door een gift over te maken op NL20 INGB 0004 3374 03, ten name van Stichting Het Vlaardings Museum.