zaken_banner

Schenkingen

Schenken van objecten

Museum Vlaardingen heeft de taak het Vlaardings cultuur-historisch erfgoed te bewaren. Misschien heeft u een bijzonder voorwerp, foto of document in uw bezit dat een relatie heeft tot de geschiedenis van Vlaardingen en denkt u erover dit object aan het museum te schenken? Museum Vlaardingen is een geregistreerd museum (Museumregister Nederland) en heeft een formeel vastgesteld collectieplan waarin de kaders voor verzamelen zijn vastgelegd. Een schenking wordt pas aanvaard als het aan bepaalde eisen voldoet. Het kan gebeuren dat het aangebodene niet in aanmerking komt voor opname in de collectie. Zo mogelijk zal het museum door verwijzen naar collega-instellingen. Voor schenkingen kunt u contact opnemen via info@museumvlaardingen.nl

De Geefwet

Wilt u geld schenken? Klik dan op de pagina Doneren.