Publieksprotocol

Algemeen

 • Houd 1,5 meter afstand tot anderen, zowel binnen als buiten Museum Vlaardingen.
 • Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. U bent van harte welkom als u en uw huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
 • Bij uw reservering en bij de entree voeren wij een gezondheidscheck uit.
 • Wij behouden ons het recht voor om bezoekers, leveranciers of medewerkers toegang tot het bedrijf te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand.
 • Desinfecteer uw handen bij het betreden van Museum Vlaardingen met de aanwezige
  middelen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers op.
 • Het is alleen toegestaan om met meer dan 2 personen naar het museum te komen indien sprake is van een gezelschap dat een huishouden deelt of sociale eenheid vormt.

Vooraf reserveren

 • In navolging van de nieuwe overheidsmaatregelen, zoals deze gelden met ingang van 30 september 2020, dient u vooraf (online) uw entreeticket te reserveren.
 • We werken met tijdsloten en een maximum aantal bezoekers per tijdslot.
 • Uw gegevens worden tijdelijk opgeslagen ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
 • Reserveer uw entreeticket via tickets.

Garderobe en lockers

 • Advies is om zo min mogelijk jassen en tassen mee te nemen (geen rugzakken of tassen groter dan 1 A4) die opgehangen en opgeborgen moeten worden.
 • Bij binnenkomst ontvangt u een hanger voor uw jas of een sleutel voor een locker. Na gebruik wordt deze gedesinfecteerd.

Winkel en VVV

 • Maximaal 4 personen tegelijk in het entreegebied; kassa museum, museumwinkel, VVV.
 • Blijf buiten op de haringen of binnen op de stippen, wachten tot u aan de beurt bent.
 • Betaal bij voorkeur online of contactloos met telefoon/pinpas.
 • De pinterminal wordt regelmatig gedesinfecteerd.

Tentoonstellingsruimten

 • In het museum is een routing aangebracht. Bij binnenkomst wordt u hierover geïnformeerd.
 • Hou ook bij het bezichtigen van de tentoonstellingen /collectie 1,5 meter afstand tot andere bezoekers.
 • Per tentoonstellingsruimte is een maximaal aantal bezoekers vastgesteld; deze aantallen worden gecommuniceerd bij de ruimten. Medewerkers monitoren het aantal aanwezige personen en kunnen indien nodig optreden.
 • De lift mag door maximaal 2 personen tegelijk worden gebruikt in verband met 1.5 meter afstand, eigen gezinsleden zijn hiervan uitgezonderd.
 • Wanneer medewerkers in een ruimte bezig zijn met de collectie, wordt de ruimte afgesloten voor publiek om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen.

Sanitair

 • Wij verzoeken u het gebruik van sanitair te beperken tot het hoogst noodzakelijke.
 • Bij binnenkomst en verlaten van de sanitaire ruimtes verzoeken wij u uw handen te wassen.
 • Toiletbril kunt u reinigen met desinfectiemiddel en toiletpapier.

Horeca Koffielokaal

 • Er is een beperkt aantal tafels en stoelen beschikbaar om de 1,5 meter afstand te
  waarborgen.
 • Het is niet toegestaan eigen etenswaren ter plekke te nuttigen.

Hygiëne

 • Op verschillende plekken zijn mogelijkheden om de handen te wassen of desinfecteren.
 • Contact oppervlaktes worden dagelijks meerdere keren schoongemaakt; liftknoppen,
  leuningen, sleutels lockers, deurkrukken, kranen, toiletten, touchscreens et cetera.
 • Hoest en nies in de binnenkant de van elleboog. Gebruik papier zakdoekjes.
 • Op diverse plaatsen in het museum helpen mededelingen te herinneren aan maatregelen.


Heeft u vragen over het protocol, dan kunt u contact opnemen met Museum Vlaardingen/VVV.
Wij zijn bereikbaar op tel 010 434 87 22 of stuur een mail naar: info@museumvlaardingen.nl