OverOnsBanner_6190047

Het Museum

Museum Vlaardingen vertelt steeds weer nieuwe verhalen van en over Vlaardingen,

.. zodat inwoners meer leren over de rijke geschiedenis van hun stad, en zich zo meer verbonden gaan voelen met, èn (nog meer) gaan houden van de plek waar ze wonen!

 .. zodat bezoekers kennis maken met de veelzijdigheid van de stad, en daardoor stad (en museum) vaker zullen bezoeken.

Missie 

In Museum Vlaardingen staat het duurzame evenwicht tussen Mens en Water centraal.
Vlaardingen en de regio Rijnmond vormen het voorbeeld bij uitstek van een samenleving, die door de wisselwerking tussen mens en water is gevormd. Het verhaal over Vlaardingen, de regio en de wisselwerking tussen mens en water gaat duizenden jaren terug, maar krijgt ook nog elke dag verder vorm.

Het is een verhaal over mensen die pionieren en overwinnen, die moeten vechten tegen rampen & ellende, die samen meer bereiken dan alléén en elkaar opvangen als dat nodig is. Het verhaal gaat over vissers en de visserij, met zijn schepen en typische gebruiken. Het gaat over de bedrijvigheid in de delta, de bron van werkgelegenheid en welzijn. En over het ontstaan van, en de dynamiek in de kleurrijke samenleving aan de rand van het water: 

 

Leven met Water: vroeger, nu en later

Visie

Museum Vlaardingen wordt een bruisende en waardevolle culturele hotspot, met sterke wortels in de maatschappij, aantrekkelijk voor een breed en divers publiek. Bezoekers worden verleid met aantrekkelijke tijdelijke tentoonstellingen en exposities, evenementen & activiteiten. De beleving staat hierbij centraal. De focus in de programmering ligt op historische en actuele ontwikkeling van Vlaardingen en de Regio, bezien vanuit de bredere thematiek van de wisselwerking tussen mensen en het water in hun omgeving: ‘Leven met Water’. Cultuurhistorie wordt gecombineerd met beeldende kunst en het verleden wordt gekoppeld aan de actualiteit. Het museum zoekt bij haar programmering actieve samenwerking met andere (culturele) instellingen en verenigingen, het onderwijs en bedrijven.

 

Lees meer:

Jaarverslag Museum Vlaardingen 2019

Jaarverslag Museum Vlaardingen 2017-2018