CORONA STOPT OOK VRIENDENACTIVITEITEN.

maandag 16 maart 2020

Beste Vrienden

Het coronavirus heeft bij iedereen een effect op de dagelijkse gang van zaken.

Ook de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen onderschrijft de maatregelen die zijn getroffen om het risico op verdere verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Gevolg is dat alle activiteiten, de geplande ledenvergaderingen op 2 en 23 april en de lezing van Bram Keizerwaard, alsmede andere evenementen van de Vrienden worden opgeschort.

Dit heeft ook een effect op het binnenhalen van de Hollandse nieuwe in Vlaardingen door de Balder. Dit vindt altijd in juni plaats en sinds enkele jaren zijn we de openingsact van het Haring en Bierfeest.


Zoals jullie wellicht hebben vernomen is het Haring en Bierfeest verplaatst naar het weekend van 18/19 september. Omdat het binnenhalen van de Balder gelijk staat aan het binnenhalen van de Hollandse nieuwe in Vlaardingen is het echt niet mogelijk om dit spel in september op te voeren. Dat zou te gekunsteld zijn. Daarom is besloten om onze bijdrage aan dit evenement door te schuiven van 2020 naar 2021.

Hetzelfde besluit is genomen betreffende de reünie van oud medewerkers en medewerksters uit de Vlaardingse visserij.
Onze reünisten vallen allemaal binnen de risicogroep en het is mede daarom onverantwoord om deze reünie door te laten gaan.
Vanuit de Vrienden worden alle reünisten hierover per brief geïnformeerd.

Rest mij nog om jullie alle goeds toe te wensen voor de komende tijd en vooral veel gezondheid en kijk ernaar uit om jullie weer face to face te kunnen begroeten zodra het coronavirus is verjaagd.

Met hartelijke groet,

Namens het bestuur

Marja Tiemens-Idzinga