De ijzertijdkano is te water gelaten

vrijdag 16 februari 2018

Op vrijdag 16 februari is de replica van de ijzertijdkano te water gelaten en heeft haar maidentrip gemaakt. Leerlingen van de KBS Hoeksteen hadden de eer en het genoegen de eerste passagiers te zijn. Voor de veiligheid droegen zij zwemvesten, maar het enige wat nat werd waren de bipsen.

Het vaartuig, een reconstructie van een in Vlaardingen opgegraven kano van rond 680 v. Chr, is gebouwd op het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder in Vlaardingen, in samenwerking met de Universiteit Leiden. De originele, geconserveerde kano, is in Museum Vlaardingen te zien.

Op het Educatief Archeologisch Erf (EAE) in de Vlaardingse Broekpolder is in het najaar een replica van de in 2005 op het bedrijventerrein Vergulde Hand-West opgegraven boomstamkano (ca. 680 voor Christus)/Vroege IJzertijd) gemaakt, met nagemaakte bijltjes en dissels uit de IJzertijd. De bouw was ook een wetenschappelijk experiment om te leren hoe dit zo’n 2.700 jaar geleden gedaan werd. Schoolkinderen mogen als de kano klaar is, op het water ervaren hoe het is om ‘ prehistorisch te kanoën’. De komende tijd zal een team onderzoekers, o.a. verbonden aan de Universiteit Leiden, de verzamelde bouwgegevens analyseren en publiceren. Daardoor komt Vlaardingen ook in de wetenschap op de kaart.

De kano is door Leo Wolterbeek en Diederik Pomstra met hulp van de vrijwilligers van het EAE, uit een kolossale eikenstam minutieus nagemaakt. De afmetingen en afwerkingsdetails zijn exact naar het opgegraven origineel gereconstrueerd. De geconserveerde boomstamkano zelf, de langste tot nog toe in Europa teruggevonden prehistorische in zijn soort, is in Museum Vlaardingen te bewonderen.