Filosofisch slot november lezing.

vrijdag 29 november 2019

“Kennis van het verleden zadelt ons niet op met schuldgevoel en zelfkwelling. Het maakt ons verantwoordelijk voor het heden”

Met deze nadenker besloot Jan van de Voort zijn interessante lezing over Vlaardingen en de slavernij.  De door de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen georganiseerde bijeenkomst werd door 36 mensen bijgewoond.  Opvallend was dat het onderwerp ook de aandacht van meerdere Vlaardingers heeft getrokken die (nog) geen Vriend zijn. Op verhalende wijze vertelde Jan van de Voort op welke manier, waar en wanneer twee Vlaardingse families een viertal plantages in Suriname in hun bezit hadden.  Voor hen die verhinderd waren de lezing bij te wonen kunnen we berichten dat Jan voornemens is zijn onderzoek in een artikel te publiceren.