Het topstuk van Armand Fredriksz

donderdag 5 juli 2018

Armand Fredriksz heeft een carrière achter de rug in de reiswereld en het secretariaat van een landelijk kerkelijk centrum. Als geboren en getogen Vlaardinger, met geschiedenis als hobby, bezocht hij op een dag samen met zijn kleinzoon het museum. Dit inspireerde hem zoveel dat hij vanaf begin 2018 als gastheer met veel plezier de bezoekers ten dienste is.
Zijn keuze voor een topstuk is de tentoonstelling Vlaardingen Vooruit, die het tijdperk van de wederopbouw van Vlaardingen laat zien.

Na de Tweede Wereldoorlog werd met groot elan in Nederland de wederopbouw gestart. Het voortvarende bestuur van Vlaardingen besloot om volop daarin mee te gaan en Vlaardingen groter en breder op de kaart te zetten. De haringstad zou evolueren naar een woon- en industriegemeente, waardoor het minder afhankelijk zou worden van de monocultuur die de haringvisserij van oudsher was.
Naast het aantrekken van industrie, werd er ingezet om woningen te bouwen voor werknemers van de bestaande bedrijven die hersteld werden en voor de nieuwe industrieën in en rond Vlaardingen.
Vooral de petrochemische industrie op de linker maasoever vereiste voortvarende woningbouw voor het nieuwe contingent arbeiders. Dit leverde, na het afscheid van vooroorlogse woninkjes in het centrum van Vlaardingen, nieuwe wijken op zoals de Babberspolder, de Indische buurt en de West- en Zuidwijk. Deze woningen voldeden volledig aan de moderne eisen van na de oorlog.
Het voortschrijdend inzicht vereiste om personeel woongenot te verschaffen en om het welzijn en volksgezondheid in de openbare ruimte te vertalen. Dit leverde Vlaardingen twee zwem- en recreatiebaden en veel openbaar groen op.
Die opdrachten voor de naoorlogse ontwikkeling trok veel landelijk bekende architecten aan waaronder de beroemde sociaal-stedenbouwkundige Willem van Tijen (1894-1974).

Van Tijen werd als stedenbouwkundige ingeschakeld door het gemeentebestuur en ontwierp onder andere Babberspolder-Oost en de Westwijk en de hoofdstructuur van de Holywijk. Mede dankzij Van Tijen stonden de ontwikkelingen in Vlaardingen in de jaren 1950 en 1960 nationaal en internationaal voor het voetlicht en heeft een keur aan befaamde architecten er zijn voetsporen en werken achtergelaten.
Na 1975 werd de keerzijde duidelijk van de expansiedrift in Vlaardingen waardoor verdere uitbreiding werd afgeremd.
De periode van wederopbouw van Vlaardingen was een dynamische periode die in Museum Vlaardingen een belangrijke plaats inneemt en daardoor als periode een topstuk genoemd mag worden.