Info-avond: Aquarium met of zonder water goed bezocht.

zondag 28 juli 2019

Tijdens de ALV van 11 april heeft Léanne Selles wat meer verteld over haar plannen met het museum. Daarbij is ook het oude idee van de Vrienden betreffende een aquarium genoemd. Léanne heeft daarbij aangegeven dat zij, om verschillende redenen, geen voorstandster is van de aanwezigheid van een aquarium. Wel wordt nagedacht over een alternatief.

Het bestuur van de Vrienden heeft daarbij toegezegd dat ze de Vrienden zullen informeren als er meer bekend zou zijn over dat alternatief. Op 11 juli was het zover. Martin van den Berg, Strategic Director van MCW, gaf een presentatie over een eerste concept. Daarna was voldoende ruimte om vragen te stellen.

De informatieavond diende haar doel!

 

Aansluitend werd de gelegenheid gegeven om de bijzondere tentoonstelling Schoon aan de Haak – schilderachtig vissersleven te bezoeken. Museum Vlaardingen had speciaal hiervoor een exclusieve rondleiding georganiseerd waarvan door veel Vrienden dankbaar gebruik werd gemaakt.

 

Foto : publicdomainpictures.net