Len Munnik - nu te zien in het museum - wint Inktspotprijs 2020

prijs voor beste politieke tekening van het jaar

woensdag 23 september 2020

Tekenaar Len Munnik wint de Inktspotprijs 2020 - de prijs voor de beste politieke tekening van het jaar. De winnende prent is te zien in Museum Vlaardingen, op de overzichtstentoonstelling van zijn tekeningen die hij maakte voor de jaarlijkse Vredesweek. 

De tekening verscheen in dagblad Trouw op 4 juni, toen het vliegverkeer naar vakantiebestemmingen net weer was vrijgegeven. Juryvoorzitter van de Inktspotprijs Saskia de Bodt: “Op dat moment waren we het er allemaal juist over eens dat we nooit moesten terugkeren naar dat oude consumptiepatroon”. “De prent geeft een omslagpunt weer. Hoe kneuterig ook, hij kaart een mondiaal probleem aan.”

Len tekent sinds eind jaren zeventig voor Trouw. Hij werkt ook voor actiegroepen en idealistische organisaties, zoals het vroegere Interkerkelijk Vredesberaad IKV dat nu Pax heet. In de jaren tachtig nam hij stelling tegen kernwapens, onder meer op affiches voor de jaarlijkse vredesweek. Deze affiches zijn nog tot en met 18 oktober te zien op een expositie in Museum Vlaardingen.