Oudste wan van Nederland gevonden

donderdag 11 oktober 2018

In Vlaardingen is een wan ontdekt uit 300 voor Chr. Het is de oudste wan van Nederland. Een wan wordt gebruikt om het koren van het kaf te scheiden. De vondst is gedaan in het tracé van de Blankenburgverbinding.

Niet eerder is in Nederland een dergelijke oude wan gevonden. De vondst is extra bijzonder omdat de wan gevonden is in een gebied waar in de ijzertijdmensen op het veen woonden. Tot voor kort dacht men dat het veen te nat was voor akkerbouw en dat de boeren toen alleen konden leven van de veeteelt. De vondst van de wan toont aan dat deze boeren ook graan hebben verbouwd. De wan is zo goed bewaard gebleven doordat hij op de bodem van een kreek terecht is gekomen waarna hij bedekt is geraakt door een dik kleipakket.

Gesloopte ijzertijdboerderij

Nabij de wan is ook een boerderij aangetroffen uit de dezelfde periode. Hier woonden mogelijk de gebruikers van de wan. Het bijzondere van deze boerderij is dat deze helemaal gesloopt is en dat ze het sloopmateriaal gebruikt hebben om er nabij de boerderij een pad van te maken.

Prehistorische randstad

Al eerder zijn er in Vlaardingen vondsten gedaan van nederzettingen uit de ijzertijd in het veen. De vele vondsten wijzen erop dat het veen in de 4e en de 3e eeuw een aantrekkelijke plek voor bewoning moet zijn geweest. Met een bewoningsdichtheid van 25 tot 35 mensen per km2 was het voor die tijd een van de dichtst bewoonde plekken van Nederland. Het natte veen heeft voor een goede conservering gezorgd van de bewoningsresten, waardoor het gebied nu een archeologische walhalla is.

Foto banner: reconstructie wan, bron:Yurie van Koeveringe TGV
Foto Wan in het veld , bron: ADC