Reünie weer een succes.

vrijdag 19 juli 2019

Op zaterdag 6 juli 2019 kwam een groot aantal voormalig betrokkenen bij de Vlaardingse visserij weer bijeen voor de jaarlijkse reünie. Ook deze keer weer door de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen georganiseerd.  Onder dankzegging voor de aanvullende financiële ondersteuning van het de Groot fonds en Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. op naam van Ary van West.

Naast de verhalen over “vroeger” die ruim loskwamen werd deze keer een speciale vraag gesteld over een foto. Die toont een twaalftal leerlingen van de Visserijschool Vlaardingen.  De speciale vraag was of iemand één of meer van de afgebeelde personen herkende.  We zijn er nog niet uit. Misschien dat u kunt helpen?  De foto en meer hierover wordt in de eerstvolgende editie van De Spil gepubliceerd. 

Foto en tekst: Marja Tiemens-Idzinga.