Uitbreiding Raad van Toezicht Museum Vlaardingen

woensdag 5 december 2018

Per 1 januari aanstaande treden dr. Perry Moree en drs. Jeroen ter Brugge toe tot de Raad van Toezicht van Museum Vlaardingen. Met deze benoeming wordt de volgende stap gezet naar een succesvolle toekomst voor het Museum.

In het dit voorjaar verschenen Bedrijfsplan Museum Vlaardingen 2018-2021 staat het duurzame evenwicht tussen mens en water centraal. Het verhaal over Vlaardingen, de regio en de wisselwerking tussen mens en water gaat natuurlijk duizenden jaren terug. Tegelijkertijd krijgt het ook nu nog elke dag vorm.

Leven met Water

Het Museum Vlaardingen richt zich daarom op Leven met Water – toen, nu en straks. Met deze nieuwe positionering wil het museum binnen een paar jaar tijd één van de trekkers in de stad worden. De per 1 november j.l. aangetreden directeur Léanne Selles geeft vanuit haar creativiteit en cultureel ondernemerschap vorm en inhoud aan deze ambities. Bij deze nieuwe positionering past ook een meer divers samengestelde Raad van Toezicht, die de gewenste koers van het museum weerspiegelt. Een koers waarin belanghebbenden binnen en buiten de museumwereld zichzelf herkennen. De nieuwe leden van de Raad van Toezicht zijn dan ook goed bekend met het Vlaardingse culturele erfgoed.

Perry Moree in de Raad van Toezicht

Perry Moree (1960) is sinds 2015 directeur-bestuurder van de Zeeuwse Bibliotheek. Daarvoor was hij onder meer CFO van Koninklijke Brill BV en Directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij de Koninklijke Bibliotheek. Perry is gepromoveerd maritiem historicus, o.a. voorzitter van het Bestuur van het Streekmuseum Jan Anderson en voormalig redacteur van het Jaarboek Visserijmuseum Vlaardingen.

Jeroen ter Brugge in de Raad van Toezicht

Jeroen ter Brugge (1967) is sinds april 2018 conservator Maritieme Collecties bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Daarvoor was hij onder meer Wetenschapsconservator/Hoofd Collecties bij het Maritiem Museum Rotterdam, Directeur van het toenmalige Visserijmuseum (nu Museum Vlaardingen) en Stadsarcheoloog in Vlaardingen. Daarnaast is hij o.a. initiatiefnemer en projectleider van het Educatief Archeologisch Erf (Broekpolder-Vlaardingen).

Terugtreding Chris Zachariasse

Chris Zachariasse treedt per 31 december 2018 statutair terug als penningmeester.

In de loop van 2019 vinden verdere mutaties plaats in de samenstelling van de Raad van Toezicht.