Donneren_Banner

Doneren

Een geldbedrag aan het museum schenken?

Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn van groot belang voor Museum Vlaardingen. Het museum heeft de ANBI- status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften en erfstellingen ten gunste van het museum zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. U kunt het museum steunen door een eenmalige of een periodieke schenking. 

Een eenmalige schenking is eenvoudig te doen door onderstaande QR -code te scannen. U komt dan in een veilige betaalomgeving. U kunt het bedrag natuurlijk naar boven of naar beneden aanpassen.

donatie_museum_vlaardingen-1

Rekeningnummer

Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook zelf overmaken op NL20 INGB 0004 3374 03, ten name van Stichting Het Vlaardings Museum.

Zie ook de Website van de Belastingdienst