Stichting Fonds Museum Vlaardingen

De organisatie

De Stichting Fonds Museum Vlaardingen is in 2013 opgericht. Het is een zelfstandige Stichting met als doel het verwerven van middelen voor vernieuwing, acquisitie, programmering en educatie. De Stichting doet dit ten behoeve van het Museum Vlaardingen.

Het bestuur van de Stichting Fonds Museum Vlaardingen bestaat uit:

Voorzitter: Mevrouw K. Bos-Fontijne
Penningmeester: Dhr. L.T. Bakker
Vertegenwoordiging Museum Vlaardingen: de heer J.P. ter Brugge
Adviseur: Dhr. A. Fontijne
Secretaris: Dhr. Y. ten Hoor

Aktes

Akte oprichting Stichting Fonds MV
Akte wijziging Stichting Fonds MV

ANBI

De Stichting Fonds Museum Vlaardingen heeft de ANBI- en de culturele ANBI status. Dit betekent dat u geen schenk- of erfbelasting afdraagt en dat uw volledige donatie ten goede aan de Stichting.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59473320.

Jaarverslag

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Contact

Stichting Fonds Museum Vlaardingen
p/a Laan van Hooglede 112
3136 LT Vlaardingen