Vrijwilligers_banner

Vrijwilligers

Dankzij een grote groep enthousiaste vrijwilligers kan Museum Vlaardingen haar activiteiten organiseren. Vrijwilligers zijn actief bij de publieksontvangst en bij het onderhoud van het gebouw. Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het ontsluiten van de collectie, maar ook met de opbouw van tentoonstellingen, het depotbeheer en inhoudelijk onderzoek.

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, maar krijgen wel de gelegenheid cursussen te volgen. Vanuit de organisatie wordt, afhankelijk van de functie, begeleiding geboden. Regelmatig organiseert het museum een 'museumcafé', een gezellige borrel voor vrijwilligers en staf. 

Meer weten? Stuur dan een mailtje naar info@museumvlaardingen.nl of bel met 010-4348722.