8 maart: Agneta-lezing

100 jaar Kiesrecht in Vlaardingen

Museum Vlaardingen organiseert jaarlijks op 8 maart, Internationale Vrouwendag, de Agneta-lezing. Dit jaar bieden wij de Werkgroep 100 jaar Vrouwenkiesrecht Vlaardingen een podium in het museum. Deze werkgroep heeft, onder leiding van Ellen Boonstra, een overzicht gemaakt van 100 jaar vrouwenkiesrecht in de stad Vlaardingen. 

Op zondag 8 maart 2020, tijdens de Agnethalezing, zullen de resultaten gepreseteerd worden in het 'Zij-schrift',  een speciale editie van het Tijd-schrfit van de Historische Vereniging Vlaardingen. Het belooft een bijzondere middag te worden. Wie was de eerste vrouw op een Vlaardingse kieslijst? Wanneer kwam de eerste vrouw in de Vlaardingse gemeenteraad? Wie was de eerste vrouwelijke wethouder? Ook zal er aandacht zijn voor de verhalen van maatschappelijk en politiek actieve vrouwen, die hun wortels ver buiten Vlaardingen hebben liggen. Tenslotte zal er een groep Vlaardingse jongeren met behulp van moderne media hun visie tonen op de gevolgen van 100 jaar Vrouwenkiesrecht.

Het programma wordt muzikaal afgesloten door de dames van het koor Uit Volle Borsten. Met een hapje en een drankje kan er vervolgens nog even nagepraat worden.

Deze bijzondere editie van de Agnethalezing maakt tevens onderdeel uit van het activiteitenprogramma in het kader van de Geuzenmaand 2020.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Het programma zal rond 16.30 uur worden afgesloten.

Aanmelden: https://museumvlaardingen.us14.list-manage.com/track/click?u=7d30f50b755dfa00ea9979704&id=b2f6b46e8a&e=3c674d73db

Bijschrift afbeelding:
Een groep sociaaldemocratische vrouwen uit Vlaardingen probeert stemmen te winnen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer (1918): Stemt Rood! (Bron: Stadsarchief Vlaardingen, Atlas Hi 2002 1918)