22 mei: Symposium visserijgeschiedenis in digitale tijdperk

Op woensdag 22 mei organiseren Museum Vlaardingen en Stadsarchief Vlaardingen over onderzoek naar de geschiedenis van de visserij in het digitale tijdperk.

De aanleiding voor dit symposium is tweeledig. Enerzijds willen wij aandacht besteden aan het feit dat een belangrijk deel van de Vlaardingse kranten (1804, 1869-1950), waaronder de Visserijcourant, en diverse visserijgerelateerde tijdschriften (1894-1950) onlangs via Delpher (Platform Digitale Publicaties) digitaal beschikbaar zijn gekomen. Deze bronnen zijn een mer à boire voor de onderzoeker en liefhebber van de (gehele) Nederlandse visserijgeschiedenis. Tegelijkertijd nemen wij op deze dag officieel afscheid van Dr. Jan van de Voort als vrijwilliger van Museum Vlaardingen. Jan heeft jarenlang een grote rol van betekenis gespeeld voor zowel Museum Vlaardingen als het onderzoek naar de visserijgeschiedenis in het algemeen. Recent nog was hij initiatiefnemer van de digitalisering van de Vlaardingse kranten voor Delpher en voor de digitalisering van het Nederlands Visserijregister, dat later dit jaar online beschikbaar komt.
Wij hebben een aantal prominente sprekers bereid gevonden een bijdrage aan dit symposium te leveren. Na afloop van het inhoudelijke programma biedt Museum Vlaardingen een informele afscheidsborrel aan voor Jan.

Praktische informatie

Datum & tijd: Woensdag 22 mei 2019, 14.30 – 18.30 uur
Locatie: Museum Vlaardingen, Westhavenkade 54, 3131 AG Vlaardingen

Aanmelden

Aanmelden voor het symposium graag voor 19 mei via dit formulier.
Het is ook mogelijk om alleen de afscheidsborrel voor Jan bij te wonen (vanaf 17.00 uur), dit kunt u aangeven op het aanmeldformulier.

Van de lezingen die worden uitgesproken tijdens het symposium zal een gelegenheidsbundel worden samengesteld, die zal worden aangeboden als afscheidscadeau aan Jan van de Voort. Als u wilt bijdragen aan dit cadeau kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier. Wij vragen hiervoor een financiële bijdrage van € 10,00. Dit bedrag kunt u overmaken op NL 20 INGB 0004 3374 03 ovv Jan van de Voort. Uw naam zal in de bundel worden opgenomen, zodat dit voor Jan een mooie herinnering aan zijn afscheid zal zijn. De bundel zal na verschijning aan u worden toegezonden.   

Programma

Dagvoorzitter: Drs. Frank de Hoog, Conservator Museum Vlaardingen

14.45: Ontvangst

15.00 Welkom
Drs. Léanne Selles, Directeur Museum Vlaardingen

15.10 De plaats van de ‘Visserijcourant’ in de Nederlandse persgeschiedenis
Prof. Dr. Joan Hemels, Emeritus hoogleraar massacommunicatie, Universiteit van Amsterdam 

15.30  Mogelijkheden en meerwaarde van de nu gedigitaliseerde databestanden voor de visserijhistoricus
Prof. Dr. Henk den Heijer, Emeritus hoogleraar zeegeschiedenis, Universiteit Leiden

15.50: Metamofoze en de Vlaardingse kranten en tijdschriften (en een beetje West-Indie)
 Drs. Erik van der Doe, projectcoördinator Archieven en Collecties, Metamorfoze
Drs. Rubrecht Zaat, projectcoördinator Kranten en Tijdschriften, Metamorfoze

16.10  Demonstratie raadplegen Vlaardingse kranten in Delpher
Dr. Jan van de Voort

16.20  Mogelijkheden en meerwaarde van de nu gedigitaliseerde kranten en tijdschriften voor de Vlaardingse geschiedschrijving
Harm Jan Luth-Mulders, stadsarchivaris Vlaardingen

16.30 De Haringkroon in Delpher
Drs. Jeroen ter Brugge, Conservator Maritieme Collecties, Rijksmuseum Amsterdam

16.40: Oostwaarts met Jan van de Voort
Dr. Perry Moree, Directeur-Bestuurder ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Middelburg 

16.50  Afscheidsborrel ter gelegenheid van het vertrek van Dr. Jan van de Voort als vrijwilliger bij Museum Vlaardingen

18.30 Einde