4 april Engels-Nederlandse relaties toen en nu

verplaatst naar het najaar

In verband met de Corona-maatregelen zal dit symposium verplaatst worden naar een nader te bepalen datum in het najaar. Meer informatie volgt.

Brexit houdt nu al drie-en-een-half jaar de politieke gemoederen danig bezig. Nederland trok binnen de Europese Unie altijd vaak op met Groot-Brittannië, omdat beide landen nu eenmaal op veel vlakken gezamenlijke belangen hebben en omdat er onmiskenbaar gedeelde cultuurelementen zijn. Na de recente verkiezingsoverwinning van de Conservative Party lijkt de Brexit nu eindelijk echt realiteit te gaan worden. Het is natuurlijk de vraag hoe de Brits-Nederlandse relaties zich in de komende jaren gaan ontwikkelen. Met een dergelijk vraagstuk voor ogen zijn historici als van nature geneigd terug in de tijd te kijken om geschiedkundige paralellen op het spoor te komen en lange lijnen door de tijd te trekken. Museum Vlaardingen en de cultuurhistorische vereniging De Vrienden van De Witt organiseren daarom op zaterdag 4 april gezamenlijk een symposium over de Engels (Brits)-Nederlandse relaties door de eeuwen heen. Vier vooraanstaande historici zullen hier hun licht over laten schijnen. Ook zal tijdens dit symposium een baanbrekend nieuw boek over deze gecompliceerde band ten doop worden gehouden: War, Trade and the State. Anglo-Dutch Conflict, 1652-1689. Aan dit door Boydell & Brewer uitgegeven boek hebben vijftien gerenommeerde Britse, Nederlandse en Amerikaanse specialisten meegeschreven. De redactie was in handen van David Ormrod en Gijs Rommelse.

Programma:

14.00: Ontvangst met koffie en thee
14.15: Welkomstwoord door Drs. Léanne Selles (directeur Museum Vlaardingen)
14.25: Introductie door Dr. Gijs Rommelse (dagvoorzitter)
14.30: ‘Helden als daar zijn: Tromp, De Ruyter en Piet Hein. De tanende roem van onze zeehelden’ door Dr. Remmelt Daalder
15.10: ‘Engelse en Nederlandse wetenschappers in de zeventiende eeuw door Kerrewin van Blanken MA
15.50: ‘Engelse en Nederlandse protestantse zendingscartografie, 1600-1900’ door Dr. David Onnekink
16.30: ‘Anglo-Dutch relations from the 1650s to the ‘Brexit Moment’ of 2020: the history of a fractured  partnership?’ door Prof.dr. David Ormrod
17.25: Presentatie van War, Trade and the State. Anglo-Dutch Conflict, 1652-1689
17.30: Slotwoord door Drs. Christian Melsen (voorzitter De Vrienden van De Witt)
17.35: Borrel

Het symposium vindt plaats in Museum Vlaardingen, Westhavenkade 54, 3131 AG Vlaardingen. De kosten bedragen €7,50 per persoon. Hiermee bekostigen wij de consumpties. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: registratie@vriendenvandewitt.nl en het bijbehorende bedrag over te maken naar NL36RABO0141870346 ten name van Vrienden van De Witt, Utrecht.

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met: g_rommelse@hotmail.com

In samenwerking met