Agenda

Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen

Evenementen & Activiteiten

 

1E ALGEMENE LEDENVERGADERING. 24-09-2020. 19:30 UUR.

Onder voorbehoud van eventuele Corona-restricties.

Agenda voor ledenvergadering op Donderdag 24 september 2020.  (Uitgestelde vergadering d.d. 2 April 2020) 

1. Opening en vaststellen agenda.
2. Wijziging der Statuten.
3. Rondvraag en sluiting.

 

https://museumvlaardingen.nl/Portals/0/Vrienden/Ledenvergaderingen/2020/2020-04-02%20Agenda.pdf