Agenda

Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen

Evenementen & Activiteiten

 

2 April. Extra ledenvergadering i.v.m. Statutenwijziging.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de eisen van de belastingdienst naar aanleiding van de eerder overeengekomen ANBI aanvraag voor de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen moet artikel 18 lid 2 van de statuten als volgt worden aangevuld:

Een batig saldo van de ontbonden vereniging komt ten goede aan de Stichting Museum Vlaardingen, indien en voor zover Stichting Museum Vlaardingen een ANBI is met soortgelijke doelstelling als de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen.
Indien dit niet het geval is, dient een batig liquidatiesaldo te worden besteed ten behoeve van een andere ANBI met een soortgelijke doelstelling
.

Deze (extra) Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 2 april 2020, aanvang 19:30 uur, in het Museum Vlaardingen, Westhavenkade 54 te Vlaardingen.

Voor agenda: https://museumvlaardingen.nl/vrienden/algemene-ledenvergaderingen/2020