Anbi vrienden

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

 

Marja Tiemens-Idzinga - Voorzitter
Niek van der Mark - Secretaris
Siem van der Marel - Penningmeester
Jan van Hemert - lid - Redacteur Spil
John Boere - lid - Coordinator evenementen            
Willem Zwikker - lid - Webmaster
Nico Tiemens - lid

Contact:

Secretaris Vrienden
Postbus 4002
3130 KA Vlaardingen
tel.nr: 06-20448516
vrienden@museumvlaardingen.nl

K.v.K. nr. 40345903
RSIN 8224
RABOBANK: IBAN NL11RABO 0395 6159 09
ANBI nr.: onder constructie

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de groei en bloei­ van Stichting Museum Vlaardingen. Zij tracht dit doel te bereiken door samen met de inwoners van Vlaardingen en de regio, het cultureel erfgoed van de gemeenschap te bewaren, te onderzoeken en te tonen, en het cultureel erfgoed in te zetten om de gemeenschap te helpen haar identiteit te benoemen en als een bindmiddel het burgerschap te versterken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Beloningsbeleid: De Vrienden werken uitsluitend met vrijwilligers, die niet betaald worden. Waardering komt tot uiting in de verzorging tijdens inzet. In specifieke gevallen kunnen gemaakte onkosten worden vergoed.
 
Jaarverslag
Financieel verslag
Beleidsplan

2019-06-18 Statuten