ANBI

Giften doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Alle stichtingen en verenigingen verbonden aan Museum Vlaardingen hebben de status van culturele ANBI. Dit betekent dat fiscaal aantrekkelijke donaties kunnen worden gedaan. Zie voor uitleg over ANBI en belastingen: Doneren. 

Stichting Het Vlaardings Museum (Museum Vlaardingen) 
Westhavenkade 54
3131 AG Vlaardingen
010 - 4348722

www.museumvlaardingen.nl
info@museumvlaardingen.nl

Bankrekening nr. : NL20 INGB 0004 3374 03

RSIN nr.: 8139.89.449

Doelstelling Museum Vlaardingen

Museum Vlaardingen bewaart, onderzoekt en toont het cultureel erfgoed van Vlaardingen en de regio, met als leidend thema's 5000 jaar leven in de delta, alsmede Vlaardingse stadsgeschiedenis en speciale aandacht voor visserijgeschiedenis.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

(A) Vernieuwen van de positionering: zodat het museum met thema ‘Leven met water, vroeger, nu en later’ bestaansrecht heeft in de brede Vlaardingse samenleving en de regio daaromheen.

(B)  De bezoeker centraal: het eerste tot het laatste contactmoment van (potentiele) bezoekers met het museum dienen bij te dragen aan een positieve beleving.

(C) Structurele samenwerkingen: om daarmee een bredere en meer heterogene doelgroep aan te spreken, om samen met anderen tot een gevarieerder programma te komen, om samenhang te krijgen in de meest relevante historische collecties van Vlaardingen en om als organisatie sterker te staan en zo efficiënt mogelijk te werken.

(D) Cultureel ondernemerschap: ter verbetering van de financieringsmix van het museum dient het aandeel eigen inkomsten verhoogd te worden.

(E) Organisatieontwikkeling: Museum Vlaardingen dient een organisatie in te richten die berekend is op de opgave waarvoor zij staat, zodat zowel de betaalde medewerkers als de grote groep vrijwilligers het fijn vinden om voor Museum Vlaardingen te werken en bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen.

Bestuurssamenstelling en bezoldiging

Het museum heeft een raad van toezicht bestaande uit onbezoldigde toezichthouders afkomstig uit de culturele sector, lokale politiek en het bedrijfsleven.

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • Hans Versluijs (voorzitter)
  • Janine Nauta
  • Jeroen ter Brugge
  • Perry Moree
  • Susanne Mosmans
  • Henk de Bruijn

Verslaglegging

Jaarverslag Museum Vlaardingen 2019
Jaarrekening Museum Vlaardingen 2019
Jaarverslag Museum Vlaardingen 2017-2018
Jaarrekening Museum Vlaardingen 2018
Jaarrekening Museum Vlaardingen 2017
Jaarrekening Museum Vlaardingen 2016
Jaarverslag Museum Vlaardingen 2016

Aan Museum Vlaardingen verbonden stichtingen en verenigingen:

Stichting Fonds Museum Vlaardingen, Maasland
Bankrekening nr. : NL28 ABNA 0445 1997 92

Jaarrekening Stichting Fonds Museum Vlaardingen, 2018
Jaarrekening Stichting Fonds Museum Vlaardingen, 2017
Jaarrekening Stichting Fonds Museum Vlaardingen, 2016

Stichting Zeillogger Balder, Vlaardingen

Bankrekening nr. : NL84 ABNA 0551907223

Stichting Zeillogger Balder, jaarverslag 2018
Stichting Zeillogger Balder, jaarverslag 2017
Stichting Zeillogger Balder, jaarverslag 2016 

Vrienden van Museum Vlaardingen

Bankrekening nr. : NL11 RABO 0395 615909

Vrienden van Museum Vlaardingen, jaarverslag 2016