Nu te zien

Nu te zien

In Museum Vlaardingen zijn altijd verschillende grotere en kleinere tijdelijke tentoonstellingen voor jong en oud. Bekijk hier wat er op dit moment te zien is.

Meer dan het oog kan zien. Leen Droppert 90 jaar

11 juli - 15 november 2020

Op 24 april jl. is de Vlaardingse kunstenaar Leen Droppert 90 jaar geworden. Museum Vlaardingen staat deze zomer in een overzichtstentoonstelling stil bij zijn 90e verjaardag en zijn leven gewijd aan kunst.

Vanaf het begin van de vijftiger jaren is Droppert werkzaam als beeldend kunstenaar en ruimtelijk vormgever. Droppert werd in zijn beginjaren beïnvloed door Breitner en het latere abstract-expressionisme. Uit dit werk spreekt zijn sterke binding met water en de weidsheid van de zee. Een van zijn meest bekende werken is het Geuzenmonument op de Markt in Vlaardingen, dat in 1983 door Koningin Beatrix is onthuld. Naast het Geuzemonument zijn er nog 19 kunsttoepassingen van Droppert in de openbare ruimte van Vlaardingen te vinden.

In de tentoonstelling wordt met het tonen van een grote diversiteit aan werken een beeld geschetst van een veelzijdig artistiek leven gewijd aan de kunsten.  Voor de samenstelling van de tentoonstelling kon uit een rijke collectie worden gekozen, onderverdeeld in vijf rubrieken: tekeningen, aquarellen, schilderijen en grafisch werk, beelden in brons en objecten van staal, wandschilderingen, grafieken, mozaïek, reliëfs en glas in lood, ontwerpen en voorstudies in hout en gips en omgevingsvormgeving – voorbeelden van wel en niet uitgevoerde ontwerpen. De objecten worden aangevuld met relevante foto’s, knipsels en documenten.

Bij de tentoonstelling verschijnt een fietsroute waarmee het mogelijk is om na de tentoonstelling in het museum ook de verschillende kunstwerken van Droppert in Vlaardingen te bezoeken.