De favorieten van onze vrijwilligers

Het museum heeft veel prachtige voorwerpen die niet altijd ‘gezien’ worden door de bezoekers. We vroegen aan onze vrijwillige medewerkers, die veel vaker in het museum zijn, hun favoriete museumstuk te kiezen.

De negen houten panelen

Het topstuk van Mariëtte Stok

Marriëtte Stok is een multi-vrijwilligster in Vlaardingen. Na pensionering van haar werk bij de studiefinanciering DUO, heeft ze zich op meerdere maatschappelijke terreinen als vrijwilligster ingezet. Brede ondersteuning van beperkten, receptiewerk bij de Stadsgehoorzaal, mantelzorger en last but not least sinds 2016 gastdame in Museum Vlaardingen. Marriëtte geeft kernachtig aan dat het contact met mensen de rode draad is van haar vrijwilligerswerk.

Het door haar gekozen topstuk zijn de negen houten panelen, die vanaf begin 2018 worden tentoongesteld in het museum. Mariëtte waardeert in het bijzonder het vakkundige houtsnijwerk waarmee de beroepen van vroeger zijn uitgebeeld. De panelen van 400 x 60 cm zijn prachtige blikvangers nabij de entree.
Meerdere bezoekers staan stil om de uitgebeelde ambachten en beroepen te raden. En hoewel sommige afbeeldingen min of meer met de visserij te maken hadden, is de uitstraling van het geheel van de panelen dat van het industriële verleden van Vlaardingen.

Negenhouten panelen in museum vlaardingen

In 1919 werd op de hoek van de Parallelweg en de Westhavenkade het Handelsgebouw gebouwd. Meerdere Vlaardingse bedrijven droegen eraan bij om het gebouw aan te kleden met onder meer houten panelen die de ambachten en beroepen uitbeelden van de donateurs. De panelen waren in opdracht van het bestuur van het Handelsgebouw ontworpen door Willem Coenraad Brouwer en uitgevoerd door Johannes Hirdes en Maarten Zwollo.

Op ieder paneel staat een bedrijf of ambacht afgebeeld, dat destijds in Vlaardingen bestond. Zo is er het bankwezen, de glasfabriek, de superfosfaat, de scheepsbouw etc. De afbeeldingen zijn in laag reliëf aangebracht op de panelen in de realistische stijl van begin twintigste eeuw. Het Handelsgebouw werd in 1957 afgebroken vanwege bouwkundige gebreken en de panelen werden opgeslagen. Na restauratie hangen zij vanaf begin 2018 als bijzonder object te schitteren in Museum Vlaardingen.  De panelen die de dynamiek van het Vlaardingse bedrijfsleven van bijna een eeuw geleden verbeelden zijn bij elkaar opnieuw een Topstuk van een vrijwilliger.