De favorieten van onze vrijwilligers

Het museum heeft veel prachtige voorwerpen die niet altijd ‘gezien’ worden door de bezoekers. We vroegen aan onze vrijwillige medewerkers, die veel vaker in het museum zijn, hun favoriete museumstuk te kiezen.

Vlaarding's Bloei

Het topstuk van Marianne van Herp & John Boere

Veelzijdige vrouw

Marianne van Herp is sinds 2015 vrijwilliger in Museum Vlaardingen. Aanvankelijk als gastvrouw en daarna als medewerker in het educatieteam. Naast Museum Vlaardingen is Marianne ook vrijwilliger bij de Stadsgehoorzaal en de stichting Vele Vlaardingers Eén Huis, waarin de nieuwe Vlaardingers begeleid worden. De keuze voor Museum Vlaardingen komt voort uit haar interesse voor de geschiedenis, werken met mensen en een genetisch bepaald gevoel voor alles wat met schepen en water te maken heeft.

Het werken binnen het educatieteam met jonge kinderen geeft haar veel plezier in deze vrijwilligersjob. Door de combinatie van het tonen van de bezienswaardigheden met een goed verhaal en het uitvoeren van opdrachten, zoals een speurtocht, vragenlijsten en daadwerkelijk onderzoek van schatten, weet dit team de aandacht van de kinderen te binden. Op die manier gaan spelenderwijs de erfgoed- en cultuurschatten veel meer leven en wordt een museum leuk om naartoe te gaan. Zo worden ook de kinderfeestjes en thematische middagen rond de feestdagen ingericht. Kortom het educatieteam is de plek waarin Marianne volledig haar energie kwijt kan. “Als kinderen door de museumstukken, de daarbij behorende verhalen en een doe-activiteit uitgedaagd zijn, worden het misschien museumvrienden voor het leven”, zegt ze.

Moeilijke keuze
De keuze voor een topstuk was niet zo heel erg makkelijk gelet op de interessante museumstukken zoals de kano, het muntstuk, Dirk III en de haringkronen, waarover veel te vertellen is. Uiteindelijk kiest Marianne voor het grote scheepsmodel van de VL2 met de naam “Vlaarding’s Bloei”.

Het is een model - schaal 1:7 - van een houten haringlogger uit omstreeks 1891. Met de zeillogger werd voornamelijk op haring gevist. De mast werd gestreken om bij het binnenhalen van de netten de stabiliteit van het schip te bevorderen. “De VL 2 relateert aan het unieke visserijverleden van Vlaardingen. Dit model is een reële verbeelding van het leven aan boord onder moeilijke omstandigheden, de kinderarbeid, de vaardigheid om netten binnen te halen, de materialen en de daarmee samenhangende onderhoudswerkzaamheden zoals netten boeten. De schaal van het model is ideaal voor aanschouwelijke educatie aan kinderen. Het nodigt uit tot het stellen van vragen. De grootte ervan geeft ruimte aan een halve klas leerlingen. Na het tonen van de VL 2 is een bezoek aan de Balder bijna vanzelfsprekend geworden.“

Vlaarding's Bloei is populair

Naast Marianne, kiest ook John Boere voor het scheepsmodel. John is sinds 4 jaar verbonden met Museum Vlaardingen. Als bestuurslid van de Vrienden van het Museum, als regelneef bij het binnenhalen van de nieuwe haring met de Balder en medewerker bij de Joon. Tevens vertegenwoordiger op evenementen van alles wat het Museum en de Balder en de Joon en de ‘Vrienden’  te bieden hebben en medeorganisator van activiteiten zoals het breien en “We love Museum Vlaardingen”.  Kortom een bijzonder actieve pensionado die verschrikkelijk veel plezier heeft in het vrijwilligersbestaan.   

John heeft voor dit topstuk gekozen vanwege zijn fascinatie voor de verbeelding van alles wat aan boord van de zeillogger gebeurt. Hij kent in het museum geen mooier object dan de VL2. De vervaardiger van het model heeft bijzonder natuurgetrouw het complete werkproces aan boord van een zeillogger neergezet.

De schipper die leiding geeft, de mannen aan de kaapstander, de vissers die de netten binnentrekken en uitschudden boven de bakken. Half op het dek en in het ruim een ventje die de vis naar het ruim transporteert om schoongemaakt en verpakt te worden in de tonnen door bemanningsleden die je niet ziet maar die er wel zijn.  Alles en iedereen werkt samen om een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken, zoals een rijke vangst onder een gelukkige schipper. John ziet hierin een metafoor van de manier waarop organisaties functioneren of dat zouden moeten doen.  

Naast deze bespiegeling van het proces heeft John bewondering voor de bemanning die onder barre omstandigheden weken op zee bivakkeerde. Geen privacy in de zeer beperkte leefruimte zoals deze in werkelijkheid ook op de Balder te zien is. Nauwelijks ruimte voor de meest basale hygiënische verzorgingshandelingen. Zelfs het jezelf ontlasten op een plank in het gangboord bleek een risicovolle, soms levensgevaarlijke, bezigheid. De vis werd duur betaald.

Wereldreiziger
In de ruimte waar het scheepsmodel staat opgesteld hangt een schilderij ‘Een viertal schepen in volle zee’ uit 1902, waarop vier vissersschepen zijn geschilderd. De daarop afgebeelde zeillogger is de VL 2 van de rederij Firma IJzermans. Het model van de VL 2 is omstreeks 1892 vervaardigd door J. van de Zande, die kuiper was bij de rederij Firma IJzermans. Het model is in 1893 geëxposeerd op de World Columbian Exposition 1893 in Chicago, VS. Niet als VL 2 maar als VL 160, omdat de indruk vooral niet mocht worden gewekt dat er in Vlaardingen heel erg weinig vissersschepen waren. Gelet op een ingezonden brief aan het Rotterdamsch Nieuwsblad van 1893 maakte de VL 160 een prima indruk op een bezoeker van die tentoonstelling. (bron: De Renaissance van de visserij / Jan P. van de Voort – Zutphen). In 1897 werd het model geëxposeerd op de Visscherij en Scheepvaart Tentoonstelling in Dordrecht en in 1969 op de expositie Musement in Utrecht. In 1931 werd het model door de rederij geschonken aan de Oudheidskamer van Vlaardingen. In 1971 kreeg het een plaats in het Visserijmuseum en werd verder aangekleed. Vanaf 2015 wordt het permanent geëxposeerd in Museum Vlaardingen.

Dit model van de VL 2 heeft een bijzondere historische en educatieve waarde en dit, samen met het bijzondere verhaal over de diverse exposities in de wereld maakt “Vlaarding’s Bloei” het topstuk van onze vrijwilliger Marianne van Herp en John Boere.