'Rustige Zee' van Hendrik Willem Mesdag

Het topstuk van Gera van der Weijden

Na een cursus ‘Ken uw stad’ is Gera in 2007 gestart als vrijwilliger in het Visserijmuseum en heeft dit voortgezet in Museum Vlaardingen. Zij doet onderzoeken voor de collectie, is actief in de sponsoractie voor de Balder en de verkoop van de nieuwe haring, participeert in de reünie van oud-vissers en treedt op als gastvrouw om contact te blijven houden met het publiek en de medewerkers van het museum. Daarnaast is zij nog actief bezig met activiteiten die op de een of andere manier met het museum of de historie te maken hebben. Met een schipper en een kuiper in het familieverleden is Gera behept met de interesse voor de zeevisserij.

Haar topstuk is het schilderij ‘Rustige Zee’ uit 1887 van H.W. Mesdag. Dit grote marine-schilderij toont twee bomschuiten voor het strand en drie bomschuiten op de achtergrond. Op en rond de voorste bomschuit heerst activiteit van het drogen van de zeilen en netten en het gescharrel van de zeelui om de vis aan land te brengen. Door de lage horizon, de magnifiek geschilderde lucht en het tamme zeetje hangt er een kalme sfeer rond het schilderij. Je hoort de branding en ruikt het water. Het schilderij is omlijst met de originele goudkleurige lijst. Het onderwerp, de penseelvoering en het gebruikte palet kenmerken de maker Hendrik Willem Mesdag (1831-1915).

Schilderij Rustige Zee geschilderd door H.W. Mesdag

De zakenman/bankier Mesdag kon ook goed overweg met zijn penselen en hij werd op 35- jarige leeftijd fulltime schilder. Hij ontwikkelde zich tot een meester-marineschilder, aquarellist, etser en lithograaf en werd prominent vertegenwoordiger van de Haagse School en voortrekker bij het artistiek genootschap de Pulchri studio. Samen met zijn vrouw Stientje van Houten en andere kunstenaars maakte hij het Panorama Mesdag dat nog steeds te bewonderen is in Scheveningen. Daarnaast verzamelde hij meer dan 200 kunstwerken in het Museum H.W. Mesdag in Den Haag. Hendrik Willem Mesdag exposeerde over de hele wereld en werd veelvuldig nationaal en internationaal onderscheiden.

De ‘Rustige Zee’ is onderdeel van een serie gelijksoortige schilderijen waarvan er één tentoongesteld is in het Rijksmuseum. Het schilderij was in bruikleen gegeven door het bedrijf L. Smit & Co Maassluis en werd in 1989 in eigendom verworven door het Visserijmuseum. In het Visserijmuseum hing het schilderij prominent zichtbaar vanaf de entree. In 2011 is het gerestaureerd waarbij Gera en andere medewerkers van het museum bij de Vlaardingse restaurateur inzicht kregen in het proces. Het schilderij is onderdeel van de tentoonstelling Goud uit Water en is te vinden op de eerste verdieping van het museum.

De artistieke waarde van het schilderij en het verhaal van de kunstenaar maken dat Museum Vlaardingen met de ‘Rustige Zee’ van Hendrik Willem Mesdag cultureel goud binnen haar muren heeft. Alweer een waardevol topstuk van een vrijwilliger.