Halfmodel van de huidbeplating

Het topstuk van Peter Maarleveld

Peter Maarleveld is sinds 2016 vrijwilliger in de categorie ‘Wat zijn ogen zien kunnen zijn handen maken’. Hij is aangesteld voor onderhoud en reparatie van de collectie en verleent technische hand- en spandiensten in het museum. Vóór zijn pensionering bezat hij een ambachtelijke houtdraaierij, voerde restauratiewerk uit en was ook nog eens elektromonteur. Het restauratiewerk wekte zijn belangstelling voor historische objecten waarna hij zijn technische talenten aanbood aan Museum Vlaardingen.

Vanuit die achtergrond is het niet vreemd dat Peter een halfmodel kiest als Topstuk. “Ik heb ongelofelijke waardering voor de wijze waarop de vaklieden van de verdwenen ambachten nauwkeurig vakwerk verrichtten met de hen ten dienste staande werktuigen. Bijvoorbeeld is dit soort modellen die vaak één op één op schaal de uiterst nauwkeurige maatvoering weergaven waarop scheepsbouwers blind konden vertrouwen.” Dit is de reden dat Peter een halfmodel van een scheepsboeg uitkiest als zijn Topstuk.

Dat topstuk is een opvallend witgeschilderd halfmodel met een houten boeg en een zwart lijnenspel met getallen. Dat gemonteerd op een teakhouten achterplaat met de  aanduidingen ‘IJzeren Zeillogger W.O. I’ en ‘Halfmodel van de Huidbeplating’. Afmetingen van het geheel zijn 120 x 24.5 x 12.5 cm. Het model is niet opengewerkt waardoor de nadruk ligt op de maten, aanduidingen en belijning van de huidbeplating.

De database Adlib vermeldt dat het hier een halfmodel betreft, vervaardigd door de excellente modelbouwer Jo Ploeg (1913-2003) en in 1993 werd geschonken aan het Visserijmuseum. De Vlaardinger Jo Ploeg was een selfmade man, die bij Wilton Feyenoord tekenaar was geworden. Binnen de kring van modelbouwers heeft hij een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Zijn passie betrof de verdwenen scheepstypen. Jo Ploeg is in de periode 1970-1981 verbonden geweest aan het Visserijmuseum als adviseur modelbouw.

Het topstuk van Peter is gezien de belijning, cijfers, losstaande hoofdletters en symbolen een beplatingsmodel. Gelet op het geboortejaar 1913 van de modelbouwer en de aanduiding dat het een halfmodel is van een schip uit W.O.I is dit model vervaardigd naar voorbeeld van een bestaand schip, waarvan overigens de naam nergens vermeld wordt. Mogelijk is het model vervaardigd als tentoonstellingsobject en bewijs van de vaardigheid van de maker.

In 1993 werd de expositie “Kijk op Konstruktie” in het Visserijmuseum georganiseerd waarin ook het halfmodel werd geëxposeerd. Bij gelegenheid van diezelfde expositie schonk Ploeg een prachtig opengewerkt koperen scheepsmodel van een zeillogger uit 1916 aan het Visserijmuseum. Jan P. van de Voort heeft over Jo Ploeg en van de schenking van het koperen model een artikel in Netwerk 5 gepubliceerd. Als verrassing beschrijft Adlib dat het halfmodel en het koperen model bij elkaar horen! Het halfmodel was kennelijk het huidbeplatingsplan van het koperen model.

In 2011 maakte het witgeschilderde halfmodel onderdeel uit van de expositie ‘Haring en Staal’ in het Deltahotel als onderdeel van de mobiele expositie ‘Museum Vlaardingen op reis’, in de tijd dat het museum vanwege de verbouwing gesloten was.

Het door Peter uitgekozen halfmodel straalt kwaliteit en vakmanschap uit en kan zeker beschouwd worden alseen Topstuk van Museum Vlaardingen.